`

Witamy serdecznie na stronie internetowej Parafii Trójcy Świętej w Połoskach

Z życia Parafii

JUBILEUSZ 300- LECIA PARAFII POŁOSKI

 

foto

27 maja. w kościele pw. Trójcy Świętej w Połoskach z udziałem licznie zgromadzonego duchowieństwa odbyły się uroczystości związane z 300 - leciem Parafii.


Sumie odpustowej przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda. W koncelebrze uczestniczyli ks. prałat Tadeusz Karwowski, o. Damian Dybała OMI  proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia. Swe godne i szlachetne funkcje liturgiczne pełnił Kawaler Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, a jednocześnie Rycerz Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy: dr nauk med. Jan Hałabuda. W homilii Ksiądz Biskup Ordynariusz ukazał zbawczą obecność Trójcy Świętej w parafii Połoski. U początku zaistnienia parafii znajduje się Eucharystia, w której Chrystus zjednoczył wiernych z Sobą, a zarazem z Ojcem i z Duchem Świętym. Na przestrzeni wieków w Eucharystii Bóg Ojciec mocą Ducha Świętego przyjmuje bezgraniczne oddanie się Swojego Syna Jezusa Chrystusa i odwzajemnia Swoje Ojcowskie oddanie darem nowego Życia wiecznego w zmartwychwstaniu, będącego uczestnictwem w Życiu Wiekuistej Trójcy Świętej. 

Do tego Jubileuszu Parafia Połoski przygotowywała się pod przewodnictwem o. Sebastiana Stasiaka OMI  misjonarza z Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia, który wygłosił rekolekcje parafialne pod hasłem: "300 lat Celebracji Eucharystii w Naszej Wspólnocie Parafialnej Połoski" i przeprowadził 40 - Godzinne Nabożeństwo.

W przygotowaniu jest monografia parafii Połoski. Z jej bogatej historii warto wspomnieć ks. Jakuba Kozakiewicza ordynowanego od jego Wielmożności Arseniusza Głowniewskiego Biskupa Brzeskiego i nast. Włodzimierskiego, który to od 1793 r. do 1816 r. był proboszczem w Połoskach, z których pochodził i gdzie miał swoją ojcowiznę. Były to czasy Insurekcji Kościuszkowskiej, a zarazem recepcji na ziemiach polskich Kodeksu Napoleona, który w zmodyfikowanej formie wszedł w życie, jako Kodex Cywilny Królestwa Polskiego. 

Uroczystości zgromadziły tłumy wiernych, przybyli także zaproszeni goście m.in. wojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, dyrektor KRUS w Białej Podlaskiej, a zarazem radny powiatowy Marek Uściński, wójt gminy Piszczac Kamil Kożuchowski, dyrektor Andrzej Salamon, radny powiatowy Jan Kurowski, itp.

Dlatego Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Jedynemu niech będą dzięki za to, że pozwolił nam uczestniczyć w tym doniosłym Jubileuszu 300-lecia Parafii Połoski. To On wybiera sobie określone miejsca na ziemi, aby tam oddawano mu cześć.Ks. Leszek Walęciuk